Chemical Resistance Chart

Important! This chart is for reference only and should not be considered definitive. See warnings below chart.
Key
A Excellent
B Good
C Fair
D Not recommended
N No test data available
Search
Chemical PVC Santoprene™ EPDM Viton® Teflon® Kalrez® PP SS 304 SS 316
AcetaldehydeDBADAAAAA
AcetamideDAABAAABA
Acetate SolventDBADANBAA
Acetic AcidDAABANBDB
Acetic Acid 20%DBABAAABA
Acetic Acid 80%CCABANADB
Acetic Acid, GlacialDBBDAAACA
Acetic AnhydrideDABDAABBA
AcetoneDBADAAAAA
Acetyl BromideDNNNAANNN
Acetyl Chloride (dry)CADAAADAA
AcetyleneACAAAAAAA
AcrylonitrileBBDDAAAAA
Adipic AcidABAAAABAA
Alcohols:AmylAAAAAABAA
Alcohols:BenzylDABAAAABB
Alcohols:ButylAABAAAAAA
Alcohols:DiacetoneBCBDAABAA
Alcohols:EthylCBAAAAAAA
Alcohols:HexylABCCAANAA
Alcohols:IsobutylAAAAAAAAA
Alcohols:IsopropylABAAAAABB
Alcohols:MethylAAACAAAAA
Alcohols:OctylNBABNANAA
Alcohols:PropylAAAAAAAAA
Aluminum ChlorideANAAAAABB
Aluminum Chloride 20%AAAAAAADC
Aluminum FluorideAABAAAADD
Aluminum HydroxideAAAAAAAAC
Aluminum NitrateBAAAAAAAA
Aluminum Potassium Sulfate 10%AAAAAAAAA
Aluminum Potassium Sulfate 100%AAAAAAADB
Aluminum SulfateAAAAAAABB
AlumsNNAAAAANA
AminesDABDAABAA
Ammonia 10%BNADANAAA
Ammonia NitrateBNADAAAAA
Ammonia, anhydrousAAADAAAAA
Ammonia, liquidAAADANABA
Ammonium AcetateAAAAAAABA
Ammonium BifluorideAABAAAADB
Ammonium CarbonateAAAAAAABB
Ammonium CaseinateNANNNNNNA
Ammonium ChlorideAAAAAAACB
Ammonium HydroxideAABBAAAAA
Ammonium NitrateAAAAAAAAA
Ammonium OxalateAAANNAAAA
Ammonium PersulfateAACAAAAAB
Ammonium Phosphate, DibasicAAAAAAABC
Ammonium Phosphate, MonobasicAAAAAAABC
Ammonium Phosphate, TribasicAAAAAAABB
Ammonium SulfateAAAAAAABB
Ammonium SulfiteANADAAABB
Ammonium ThiosulfateNAANNANNA
Amyl AcetateDBADAABAA
Amyl AlcoholABAAAABAA
Amyl ChlorideDCDBAADAA
AnilineCBCAAAAAB
Aniline HydrochlorideBABAAADDD
AntifreezeANAANADNA
Antimony TrichlorideAAAAAAADD
Aqua Regia (80% HCl, 20% HNO3)CDCBAABDD
Arochlor 1248NNCAAADBB
Aromatic HydrocarbonsDCDANNDNC
Arsenic AcidAAAAAAAAA
Arsenic SaltsANNANNNNN
AsphaltABDAAABBA
Barium CarbonateAAAAAAABB
Barium ChlorideAAAAAAAAA
Barium CyanideDAAAAADAA
Barium HydroxideAAAAAABBB
Barium NitrateAAAAAAABB
Barium SulfateBAAAAABBB
Barium SulfideAAAAAABBB
BenzaldehydeDBBDAADBB
BenzeneCCDAAADBB
Benzene Sulfonic AcidANCAAADBB
Benzoic AcidANBAAABBB
BenzolNDAAABAA
BenzonitrileNNNNAANDD
Benzyl ChlorideNNNANACCB
Bleaching LiquorsANDAANANN
Borax (Sodium Borate)AAAAAABAA
Boric AcidAAAAAAABA
BromineCCCAAADDD
ButadieneCCCBAACAA
ButaneCCDAAAAAA
Butanol (Butyl Alcohol)CAAAAAAAA
Butyl AmineDANDAABNA
Butyl EtherANDDAADNA
Butyl PhthalateNNBCANBBB
ButylacetateDBBDAABBA
ButyleneANDAAANAA
Butyric AcidBACBAABBB
Calcium BisulfateNNANNNNNA
Calcium BisulfideANCAAAABB
Calcium BisulfiteBNDAAAABA
Calcium CarbonateAADAAAAAB
Calcium ChlorateBNAAAANNN
Calcium ChlorideCAAAAAACB
Calcium HydroxideBAAAAAABB
Calcium HypochloriteBAAAAAACB
Calcium NitrateAAAAAAACB
Calcium OxideBNABAAAAA
Calcium SulfateBNAAAAABB
CalgonNAAANNAAA
Cane JuiceAAAAANCAA
Carbolic Acid (Phenol)DACAAABBB
Carbon BisulfideDNDANADAB
Carbon Dioxide (dry)ANBBANAAA
Carbon Dioxide (wet)ANBBANAAA
Carbon DisulfideDNDAAADAB
Carbon MonoxideAACAAAAAA
Carbon TetrachlorideDNDAAADBB
Carbon Tetrachloride (dry)NNBAANDBB
Carbon Tetrachloride (wet)NNDNANDAA
Carbonated WaterAANANNBAA
Carbonic AcidAABAAAAAA
Chloric AcidANNNAANDC
Chlorinated GlueNNBANNNNA
Chlorine (dry)DCAAAADAB
Chlorine WaterACCAABDCC
Chlorine, Anhydrous LiquidDNBAANDCC
Chloroacetic AcidBNBDAACBA
Chlorobenzene (Mono)DNDABACAB
ChlorobromomethaneDCBAAAANN
ChloroformDNDAAACAA
Chlorosulfonic AcidDADDAADDB
Chocolate SyrupNAAAANAAA
Chromic Acid 10%ADCBAADBB
Chromic Acid 30%ACBAAADBB
Chromic Acid 5%ADAAAADBA
Chromic Acid 50%DDBAAADCB
Chromium SaltsANNNNNNNN
Citric AcidBAAAAAABA
CloroxANNAAADAA
Copper ChlorideAAAAAAADD
Copper CyanideAAAAAAABB
Copper FluoborateANBANNNDD
Copper NitrateANNAAAAAA
Copper Sulfate >5%AAAAAAABB
Copper Sulfate 5%AAAAAAABB
CresolsDNDANADAA
Cresylic AcidDBDAAAAAA
Cupric AcidANAAANADB
Cyanic AcidNNNAANNAA
CyclohexaneDCDAAADAA
CyclohexanoneDCCDAADAA
DetergentsABAAAAAAA
Diacetone AlcoholDBBDAAABB
DichlorobenzeneDDDCAACNB
DichloroethaneDDNCAADBB
Diethyl EtherDBDDAAABB
DiethylamineDNBADAAAA
Diethylene GlycolCAAAAAAAA
Dimethyl AnilineDNBDAADBB
Dimethyl FormamideDABCAAAAB
DiphenylNNDAAADBB
Diphenyl OxideDCCAAADBA
Epsom Salts (Magnesium Sulfate)AAAAANAAB
EthaneACDAAADAA
EthanolCAAAAAAAA
EthanolamineDABDAADAA
EtherDNCCAADAA
Ethyl AcetateDCBDAAABB
Ethyl BenzoateDCCAAABNN
Ethyl ChlorideDCAAAADAA
Ethyl EtherDNDDAADBB
Ethyl SulfateNBNAANNDD
Ethylene BromideDNCAANDAA
Ethylene ChlorideDNDBAACBB
Ethylene ChlorohydrinDCAAAADBB
Ethylene DiamineDAABAANBB
Ethylene DichlorideDDCAAADBB
Ethylene GlycolAAAAAAABB
Ethylene OxideDACDAADBB
Fatty AcidsABDAAAABA
Ferric ChlorideAAAAAAADD
Ferric NitrateAAAAAAABB
Ferric SulfateAAAAAAABA
Ferrous ChlorideAAAAAAADD
Ferrous SulfateAAABAAABB
Fluoboric AcidAAABANABB
FluorineDDCCDADCA
Fluosilicic AcidDABBAAACB
Formaldehyde 100%ABADANCCA
Formaldehyde 40%AAAAANAAA
Formic AcidAABCANABA
Furan ResinAACDANDAA
FurfuralDCBDAADAB
Gallic AcidBBBABAAAB
GelatinBAAAAAAAA
GlucoseAAAAAAAAA
GlycerinADAAAAAAA
Glycolic AcidBAAAAAAAA
Gold MonocyanideNANADNNAA
HeptaneCCDAAACAA
HexaneBABAAABAA
HydrazineNAAAAACAA
Hydrobromic Acid 100%ABAAANCDD
Hydrobromic Acid 20%BBAANBADD
Hydrochloric Acid 100%DADAAABDD
Hydrochloric Acid 20%AAAAAABDD
Hydrochloric Acid 37%BACAAACDD
Hydrochloric Acid, Dry GasAANNANBDD
Hydrocyanic AcidBBAAAAABA
Hydrocyanic Acid (Gas 10%)AAAAANANN
Hydrofluoric Acid 100%CDDBANCBB
Hydrofluoric Acid 20%BDDAANADD
Hydrofluoric Acid 50%BDDBANADD
Hydrofluoric Acid 75%CDCBANCDD
Hydrofluosilicic Acid 100%BNAAANADD
Hydrofluosilicic Acid 20%ANAAANACB
Hydrogen GasANAAAAAAA
Hydrogen Peroxide 10%ANBAAAABB
Hydrogen Peroxide 100%ANDAANBBA
Hydrogen Peroxide 30%ANBAAABBB
Hydrogen Peroxide 50%ANBAAABBA
Hydrogen Sulfide (aqua)BAADAAACA
Hydrogen Sulfide (dry)ANBDANACA
HydroquinoneBADBACABB
Hydroxyacetic Acid 70%DAAAANNNN
IodoformABANCBNAA
IsooctaneACDAAAAAA
Isopropyl AcetateDBBDAABCA
Isopropyl EtherBCDDAABAA
IsotaneANDANNDNN
KeroseneDCDAAACAA
Lacquer ThinnersDNDDAADAA
LacquersDCDDAADAA
Lactic AcidBAAAAABBB
Lead AcetateBAADAAABB
Lead NitrateANAAAAABB
Lead SulfamateBNBABAACC
LigroinNBDAAAANA
LimeBAAAANNAA
Linoleic AcidABDBAABBA
Lithium ChlorideDNAAAAAAA
Lithium HydroxideNNNNAANBB
LubricantsBNDAAAAAA
Lye: Ca(OH)2 Calcium HydroxideBAABAAABB
Lye: KOH Potassium HydroxideBAABANABA
Lye: NaOH Sodium HydroxideAABBANABB
Magnesium BisulfateANNNANAAA
Magnesium CarbonateBACAANABB
Magnesium ChlorideBAAAAAADD
Magnesium HydroxideAAAAAAABA
Magnesium NitrateAAAAANABB
Magnesium OxideNANCANNAA
Magnesium Sulfate (Epsom Salts)AAAAAAAAB
Maleic AcidAADAAAAAB
Maleic AnhydrideNADAAADAA
Malic AcidAADAAAAAA
Manganese SulfateCNAAANNBB
Mercuric Chloride (dilute)AAAAANBDD
Mercuric CyanideAAAABABCC
Mercurous NitrateANAAAAAAA
MethaneBCDAAAAAA
Methanol (Methyl Alcohol)ANACAAAAA
Methyl AcetateDBCDAADAB
Methyl AcetoneDNADAANAA
Methyl AcrylateNBCDNADAN
Methyl Alcohol 10%AAACAAAAA
Methyl BromideDDAAAACAA
Methyl Butyl KetoneACBDNADAA
Methyl CellosolveDBBDAABBB
Methyl ChlorideDDCAAADAA
Methyl DichlorideANDANADNN
Methyl Ethyl KetoneDBADAABAA
Methyl Ethyl Ketone PeroxideNNDDNANNN
Methyl Isobutyl KetoneDCCDAAABB
Methyl Isopropyl KetoneDCCDAANAA
Methyl MethacrylateABDDNADBB
MethylamineDAADAAAAA
Methylene ChlorideDDCBABBBB
Mineral SpiritsANDAANBAA
Monochloroacetic acidNDCCAANAA
MonoethanolamineDNBDAABAA
MorpholineNNDNAABNA
NaphthaACDABABAA
NaphthaleneDCDAAABAA
Nickel ChlorideAAAAAAADC
Nickel NitrateANAAAAABB
Nickel SulfateAAAAAAABB
Nitrating Acid (<15% HNO3)DNNNANCCD
Nitrating Acid (>15% H2SO4)DNANANCCC
Nitrating Acid (1% Acid)DNNNANCCA
Nitrating Acid (15% H2SO4)DNNNANCCC
Nitric Acid (20%)ABBAAAAAA
Nitric Acid (50%)BCDAAABAA
Nitric Acid (5-10%)AABAAAAAA
Nitric Acid (Concentrated)BCDAANDAA
NitrobenzeneDBBBAABBB
Nitrogen FertilizerNNNNANNNN
NitromethaneBACDAABAA
Nitrous AcidANABAAABB
Nitrous OxideANABAADBB
Oleic AcidCNCBAABAA
Oleum 100%DNDAANDAA
Oleum 25%DNDAANDBB
Oxalic Acid (cold)BAAAAAABA
OzoneBAAAAABBA
Palmitic AcidBBBAAABBA
ParaffinBADBAAAAA
PentaneAADAAADCC
Perchloric AcidCCBAAACCC
PerchloroethyleneCDDAAADBA
PetrolatumBNAACADAA
Phenol (10%)CDBAANBBB
Phenol (Carbolic Acid)DACAAABBB
Phosphoric Acid (>40%)BBBAAAADD
Phosphoric Acid (crude)BNBAANBDB
Phosphoric Acid (molten)DNNNNNDNC
Phosphoric Acid (40%)BBBAAAADC
Phosphoric Acid AnhydrideNNNNNNANN
PhosphorusANNNANAAA
Phosphorus TrichlorideDBAAAANAA
Phthalic AcidNNAAAAABA
Phthalic AnhydrideDNAAAADAA
Picric AcidDDBAAABBB
Potash (Potassium Carbonate)ANAANNABB
Potassium BicarbonateAAAAAAABB
Potassium BromideAAAAAAABB
Potassium ChlorateAAAAAAABB
Potassium ChlorideAAAAAAABA
Potassium ChromateAAAAAAABB
Potassium Cyanide SolutionsAAAAAAABB
Potassium DichromateAAAAAAABB
Potassium FerricyanideANAAAAABB
Potassium FerrocyanideANAAAAABB
Potassium Hydroxide (Caustic Potash)ABABAAABA
Potassium HypochloriteBNANAANCB
Potassium IodideANAAAAAAA
Potassium NitrateAAAAAAABB
Potassium OxalateNNNNAANBB
Potassium PermanganateAAAAAAABB
Potassium SulfateAAAAAAABA
Potassium SulfideANAAAAABB
PropyleneBBDAAANBA
Propylene GlycolCAAAAAABB
PyridineDACDAAAAA
Pyrogallic AcidADBAAAABB
ResorcinalCNBAAAANN
RosinsCANAAAAAA
Rust InhibitorsNBNANNAAA
Salicylic AcidBNAAAAABB
Salt Brine (NaCl saturated)AAAAANABA
Sea WaterAAAAAAACC
SiliconeANAAANAAA
Silver BromideNNNNAANDD
Silver NitrateAAAAAAABB
Soap SolutionsAAAAAAAAA
Soda Ash (see Sodium Carbonate)AAAAAAAAA
Sodium AcetateBAADAAABB
Sodium AluminateNAAAAANAA
Sodium BenzoateBNAAAAANN
Sodium BicarbonateAAAAAAAAA
Sodium BisulfateANAAAAADC
Sodium BisulfiteAAAAAAABB
Sodium Borate (Borax)AAAAAAABB
Sodium BromideBNAAAANCC
Sodium CarbonateANAAAAAAA
Sodium ChlorateAAAAAAAAB
Sodium ChlorideAAAAAAABB
Sodium ChromateNANAAANBB
Sodium CyanideAAAAAAAAB
Sodium FerrocyanideANAAAAABB
Sodium FluorideANAAAAADD
Sodium HydrosulfiteCNBAAANNN
Sodium Hydroxide (20%)AABCAAABB
Sodium Hydroxide (50%)AABDAAABB
Sodium Hydroxide (80%)ACBDAAACB
Sodium Hypochlorite (<20%)AABAAAACC
Sodium Hypochlorite (100%)BDBAAABDD
Sodium HyposulfateNNNNANNAA
Sodium MetaphosphateAAAAAAAAA
Sodium MetasilicateAAAAAAAAA
Sodium NitrateAAAAAAABB
Sodium PerborateAAAAAAABB
Sodium PeroxideBBBAAABAA
Sodium PolyphosphateANAAANABB
Sodium SilicateAAAAAAAAB
Sodium SulfateAAAAAAABB
Sodium SulfideAAAAAAABD
Sodium SulfiteANAAAAABA
Sodium TetraborateANAAAANAA
Sodium Thiosulfate (hypo)ANAAAAAAB
Stannic ChlorideAABAAAADD
Stannic FluoborateNNNANNNNA
Stannous ChlorideANBAAAACA
Stearic AcidBBBAAAABA
Stoddard SolventCCDAAACAA
StyreneDCDBAANAA
Sulfate (Liquors)BNAAANABB
Sulfur ChlorideCNDAAACDD
Sulfur DioxideAABAAAADA
Sulfur Dioxide (dry)ANAAAAADA
Sulfur HexafluorideBBANNBNNN
Sulfur TrioxideACCAAACAC
Sulfur Trioxide (dry)ANCAANDDA
Sulfuric Acid (<10%)AAAAAAADB
Sulfuric Acid (10-75%)AACAAAADD
Sulfuric Acid (75-100%)DACAAACCD
Sulfuric Acid (cold concentrated)DBCBAAACB
Sulfuric Acid (hot concentrated)DBDAANDDC
Sulfurous AcidAACAAAABB
Sulfuryl ChlorideNNNNAANNN
Tannic AcidAACAAAABA
Tartaric AcidAABAAAACC
TetrachloroethaneCDDAAACBA
TetrachloroethyleneDNDAAADNA
TetrahydrofuranDBCDAACAA
Toluene (Toluol)DCDCAACAA
Trichloroacetic AcidBBCCAAADC
TrichloroethaneCDDAAACBB
TrichloroethyleneDDDAAACBB
TrichloropropaneNNNAAANAA
TricresylphosphateDNAAAAABB
TriethylamineBNADAADAA
Trisodium PhosphateANAAAAABB
TurpentineDCDAAADAA
UreaDNAAANABB
Uric AcidAANNAANBB
UrineAAAAANAAA
VinegarBAAAAAAAA
Vinyl AcetateDNBAAABBB
Vinyl ChlorideDNCAAANBA
Weed KillersNBNANNNAA
WheyNNNAANNAA
White Liquor (Pulp Mill)ANNAANAAA
White Water (Paper Mill)ANNANNAAA
XyleneDCDBAABBB
Zinc ChlorideBAAAAAABB
Zinc HydrosulfiteNAANAANAA
Zinc SulfateAAAAAAABA
Danger!
Variations in chemical behavior during handling due to factors such as temperature, pressure, and concentrations can cause equipment to fail, even after having passed an initial test. SERIOUS INJURY MAY RESULT. Use suitable guards and/or personal protections when handling chemicals.

The information in this chart has been supplied by reputable sources and is to be used ONLY as a guide to selecting equipment for appropriate chemical compatibility. Before permanent installation, test the equipment with the chemicals you intend to use, under the specific conditions of your application. Lafferty Equipmentâ„¢ does not warrant (neither express nor implied) that the information in this chart is accurate or complete or that any material is suitable for any purpose.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of materials, time or profits arising out of, or in connection with, the use of this information.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Lafferty Equipment Manufacturing, Inc.
5614 Oak Grove Road
North Little Rock, AR 72118
TFN: 1-800-999-2820

Comments and/or questions about this website should be addressed to webmaster@laffertyequipment.com